Da Terra
English 繁體中文 Português BR Español    
 最新消息
 

大地緣有限公司
 
 
 
掛耳濾泡式咖啡(含濾紙袋,10公克咖啡粉,打開就能直接沖泡)。
建議沖泡120到180cc的水。
大地緣特製手烘焙 [阿拉比卡咖啡],現磨封裝。
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

特報:

 

大地緣有限公司 

 

 


 

HOME   TOP
Copyright © 2005 Da Terra Company

By Macroweb